ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εταιρείες, φορείς και επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Συνέδρια - Ημερίδες

 

Ο Συναισθηματικός Κόσμος παρέχει υπηρεσίες υψηλής εκπαίδευσης σε εταιρείες, φορείς, οργανισμούς  και επαγγελματίες που έχουν σαν αντικείμενο:

 • την διαχείριση και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
 • την παροχή υπηρεσιών  και την προώθηση τους
 • τις  πωλήσεις.

Πού δραστηριοποιούμαστε;

Οι δραστηριότητες του Συναισθηματικού Κόσμου απευθύνονται σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  εταιρειών, φορέων , οργανισμών, ανεξάρτητων  γραφείων αλλά και σε ιδιώτες , μέσω βιωματικών σεμιναρίων  και ατομικών συνεδριών (mentoring & coaching).

Τα προγράμματα των σεμιναρίων δημιουργούνται κατόπιν διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε φορέα.

Η διερεύνηση των αναγκών, γίνεται μέσα από εξειδικευμένα ερωτηματολόγια και προσωπική συνέντευξη, έτσι ώστε το πρόγραμμα εκπαίδευσης να δημιουργηθεί  με βάση τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και  τις προτεραιότητες  εκπαίδευσης του συγκεκριμένου χώρου.

Αν ο φορέας  έχει δικό του εκπαιδευτικό  υλικό και δικό του σύστημα τεχνικών πωλήσεων,  λόγω της εμπειρίας μας στο χώρο, οποιοδήποτε  θέμα εκπαίδευσης το προσαρμόζουμε ενισχύοντας το σύστημα του εκάστοτε φορέα.

Θεματολογία:

 • Επικοινωνία: (πως αντιλαμβάνομαι αυτά που κρύβονται πίσω από τα λόγια / ενεργητική ακρόαση / πως οι λέξεις χτίζουν σχέσεις / γλώσσα του σώματος / τι ακούμε – τι σκεφτόμαστε και τι επικοινωνούμε / κ.α.)
 • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης
 • Διαχείριση συναισθημάτων (άγχος, θυμός, αδικία, φόβος, ..)
 • Διαχείριση χρόνου βασισμένη στους ατομικούς & ομαδικούς στόχους
 • Διαχείριση αλλαγής (από την αντίσταση και την αναβλητικότητα στην αλλαγή)
 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Πωλήσεις με Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Ενσυναίσθηση: η διαφοροποίηση στην διερεύνηση των αναγκών & την πρόταση λύσεων
 • Διαπραγματεύσεις με αξία
 • Ενδυνάμωση, έμπνευση και ανεύρεση εσωτερικών κινήτρων
 • Δυναμική της ομάδας και η αξιοποίησή της για μεγαλύτερα αποτελέσματα (γιατί μια ομάδα είναι περισσότερο από το άθροισμα των μελών της) – Δέσιμο  ομάδας   και κοινή στοχοθεσία
 • Στάσεις και συμπεριφορές των μελών της ομάδας και πως αυτές εμποδίζουν την    εξέλιξη
 • Τεχνικές για αποτελεσματικές Πωλήσεις Ι
 • Τεχνικές για αποτελεσματικές Πωλήσεις ΙΙ (στις τεχνικές για αποτελεσματικές πωλήσεις συμπεριλαμβάνεται όλος ο κύκλος της πώλησης)
 • Διατήρηση & Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σε περιόδους κρίσης

Προσωπική ενδυνάμωση

Για την υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας, για τους υπευθύνους ομάδων (Units, Agencies)  χρησιμοποιήσουμε τεχνικές personal coaching (συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών live και skype) με στόχους δεμένους με το πρόγραμμα αλλά και με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου και του γραφείου.

Άλλα projects

Επιπρόσθετα, μπορούμε να τρέξουμε στο γραφείο συγκεκριμένα projects με στόχο την ανάπτυξη των εργασιών τους (εξεύρεση πελατών, στελέχωση κ.α.).

Πόσο διαρκεί το κάθε σεμινάριο;

Το κάθε ατομικό ραντεβού για συνέντευξη-αξιολόγηση διαρκεί 30 λεπτά.

Η κάθε συνεδρία coaching διαρκεί 60 λεπτά (live ή μέσω skype)

Το κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει διάρκεια 6-8 ώρες

Ο  Συναισθηματικός Κόσμος για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων παρέχει :

 • Σημειώσεις – εκπαιδευτικό υλικό σε  έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου

Χώρος εκπαίδευσης

Χώρος της δικής σας επιλογής (μπορείτε να επιλέξετε να γίνουν στο χώρο σας, σε δικό μας χώρο ή οπουδήποτε επιθυμείτε σε όλη την Ελλάδα)

tel:             6932 222207  (Κόκκινος Χρήστος)

Fax:           210 5203345

e-mail:       info@emotionalworld.gr