ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για διαιτολόγους και ψυχολόγους που αφορά στη Διαχείριση των Διατροφικών Διαταραχών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Τι είναι οι ομάδες πρόληψης διατροφικών υποτροπών;

Η αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών αποτελεί ένα σύνθετο θεραπευτικό πρόβλημα το οποίο καθορίζεται από βιογενετικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Η τεχνική Διαχείρισης Διατροφικών Διαταραχών στηρίζεται στην άποψη ότι  οι διατροφικές υποτροπές οδηγούν σε μια χρόνια αυτοπροκαλούμενη υποτροπιάζουσα νόσο, με χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν στην κατηγορία των διαταραχών εξάρτησης.

Η ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης οδήγησε στη δημιουργία μιας συνδυαστικής μεθόδου πρόληψης και διαχείρισης  με τεχνικές που προέρχονται από το γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο και την δυναμική ομαδική θεραπεία.

Οι ομάδες πρόληψης διατροφικών υποτροπών είναι η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση των εξαρτητικών συμπεριφορών.

 

Ποιος είναι ο στόχος  των ομάδων;

-Η αύξηση της αυτογνωσίας του ασθενή για τους λόγους που τον οδηγούν στην κατάσταση αυτή και στην απώλεια ελέγχου
-Η ενίσχυση της συνειδητότητας και των θετικών στοιχείων της προσωπικότητας
-Η σταδιακή τροποποίηση της συμπεριφοράς και η επίτευξη ρεαλιστικών στόχων
-Η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της υποτροπής και εμπέδωση εναλλακτικών τεχνικών αντιμετώπισης
-Μακροπρόθεσμα η ανάκτηση του ελέγχου της παρορμητικής διατροφικής συμπεριφοράς και η υιοθέτηση ενός υγιούς μοντέλου ζωής.

 

Ποιά είναι η τεχνική που εφαρμόζεται;

Η ομάδα είναι κλειστή εστιασμένη (focus centered), ορισμένης διάρκειας.

Χρησιμοποιούνται  διαδραστικές ασκήσεις, δραματοθεραπεία και τεχνικές που στηρίζονται στο γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο και την δυναμική της ομάδας.

 

Σε ποιούς απευθύνεται η εκπαίδευση στην τεχνική Διαχείρισης  Διατροφικών Διαταραχών;

Σε διαιτολόγους  και συμβούλους διατροφής που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το ψυχολογικό υπόβαθρο των διατροφικών διαταραχών, αλλά  και να εφαρμόσουν την συγκεκριμένη τεχνική στους ασθενείς τους.

Σε ψυχολόγους που ασχολούνται με άτομα που παρουσιάζουν διατροφικές διαταραχές.

Σε συμβούλους υγείας και ιατρούς.

 

Πως είναι δομημένο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, πρακτική μέσα σε ομάδα, εποπτεία και εξετάσεις.

Θεωρία : 18 ώρες  ( 6 τρίωρες συναντήσεις)

Συμμετοχή και συντονισμός σε ομάδα ασθενών : 27 ώρες  ( 18 συναντήσεις διάρκειας 1  1/2  ώρας)

Εποπτεία μετά από την συναντηση της ομάδας : 18 ώρες ( 18 συνεδρίες διάρκειας 1 ώρας)

Εξετάσεις : 2 ώρες

Συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος : 65 ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν και ανεξάρτητα το θεωρητικό μέρος μόνο.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους όσους το παρακολουθήσουν.

 

Πότε ξεκινά το εκπαιδευτικό πρόγραμα;

Την Παρασκευή 9/11/2012