Το προφανές δεν είναι πάντοτε η κατάλληλη αντίδραση