ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Ποιοι Είμαστε

Οι συνεργάτες του Συναισθηματικού Κόσμου μοιράζονται τις ίδιες αξίες και όραμα:

την αγάπη τους για τον άνθρωπο, την βελτίωση της σωματικής και της συναισθηματικής υγείας, των συνθηκών διαβίωσης, την ενίσχυση και την εξέλιξη των αξιών τους

μέσα από την ομαδική εργασία, την επαγγελματική καταξίωση, τη γνώση, την εξειδίκευση και την εμπειρία καθώς και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, συμβάλλουν αποτελεσματικά στο επιτυχημένο συνολικό αποτέλεσμα.

 

Ο Συναισθηματικός Κόσμος δραστηριοποιείται:

  • στο χώρο της ψυχικής, της σωματικής υγείας και της διατροφής
  • στην εκπαίδευση επαγγελματιών μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια
  • στις υπηρεσίες υψηλής εκπαίδευσης που απευθύνονται  σε:

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επαγγελματικούς κλάδους και συλλόγους

Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Ανθρωπίνου Δυναμικού φορέων και οργανισμών

Εκπαιδευτικούς οργανισμούς (σχολές – εκπαιδευτήρια, κέντρα ελευθέρων σπουδών, ομάδες εκπαιδευτικών, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων)

Ιδιώτες που επιθυμούν να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη

 

Τα προγράμματα σχεδιάζονται ύστερα από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και υλοποιούνται σε συνεργασία με τον εκάστοτε φορέα.

Για την δημιουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εφαρμόζονται σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές, μέσα από ατομικές συνεδρίες ή ομάδες.

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

• Συμβουλευτική

• Coaching

• Mentoring

• Αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναμικού (επιλογή καιστελέχωση, ανάπτυξη) μέσα από έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία και τεστ προσωπικότητας.

ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

• Βιωματικά σεμινάρια

• Διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων

• Προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

• Θεματικά σεμινάρια

 

Ο Συναισθηματικός Κόσμος μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές και σεβασμό στις αρχές μάθησης ενηλίκων επιδιώκει οι συμμετέχοντες να:

• Ενισχύσουν την ενεργητική συμμετοχή και τη βιωματική εμπειρία τους

• Αναπτύξουν και να βελτιώσουν τη σκέψη και τον κριτικό στοχασμό τους

• Ανακαλύψουν αυτο-περιοριστικές στάσεις, συμπεριφορές και στερεότυπα

• Εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά

• Μεγιστοποιήσουν την υπεραξία τους

 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ:

• Απευθύνονται στις δικές σας εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες

• Εναρμονίζονται στη στρατηγική και τις απαιτήσεις σας

• Λαμβάνουν υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου παράγοντα