ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Αυτογνωσία – Προσωπική Ανάπτυξη

Αυτογνωσία είναι η διαδικασία του ατόμου για επίγνωση σε βάθος  των προτερημάτων και των αδυναμιών του και η σταδιακή μετάβασή του στην αλλαγή.

Εργαλεία του σε αυτήν τη διαδρομή είναι η αυτοπαρατήρηση και η καταγραφή όλων των αυθόρμητων σκέψεων, συναισθημάτων κι αναγκών όπως εμφανίζονται στη καθημερινότητα, ώστε μέσα από βιωματικές διαδικασίες και  προσωπικές συνειδητές επιλογές να οδηγηθεί και να εξερευνήσει τις αμέτρητες συναισθηματικές και πνευματικές δυνατότητες που έχει, να γνωρίσει το κέντρο του, τις διαφορετικές του πλευρές και να οδηγηθεί στην αγάπη, την γαλήνη, την αρμονία και την ισορροπία.