ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Ψυχανάλυση – Ψυχοθεραπεία

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

Η ψυχαναλυτική θεωρία αναπτύχθηκε κυρίως από τον Freud. Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να κατανοήσει την φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει μόνο εφόσον κατανοήσει τα συναισθήματά του και τις εσωτερικές του ενορμήσεις. Στόχος της θεραπείας είναι η αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου που επιτυχγάνεται μέσα από την ανακάλυψη των ασυνείδητων σκέψεων, συναισθημάτων και διεργασιών του και με το ξεπέρασμα που προβάλλει σε αυτές τις αποκαλύψεις. Με αυτόν τον τρόπο δυναμώνει το Εγώ,  αυξάνεται η επίγνωση του Αυτό, και μειώνεται το Υπερεγώ.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η δυσκολία προσαρμογής του ατόμου στο περιβάλλον του, προκαλεί  πολλές φορές ανησυχία, αδυναμία και κάποια αντικειμενική ανικανότητα. Οι ασθένειες  παρουσιάζονται συνήθως όταν είμαστε υπό την επίδραση του στρες. Το στρες ή αλλιώς ψυχολογική πίεση σχετίζεται με τη σημασία που το άτομο θα δώσει στα γεγονότα. Δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ψυχική και την σωματική ασθένεια. Διαταραχές στην μνήμη, στη σκέψη, στο συναίσθημα, στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι μερικές από τις δυσκολίες που βιώνει το άτομο.

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι το άτομο να:

 • αλλάξει τον τρόπο που αισθάνεται και σκέπτεται  και να γίνει λιγότερο αγανακτισμένος, αχάριστος, καταπιεστικός, εξαρτημένος κ.α.
 • κάνει διαφορετικές επιλογές, που δεν συμφωνούν με τα παλιά του πρότυπα
 • σταματά να μισεί τον εαυτό του και σταδιακά αρχίζει να τον αποδέχεται
 • αναγνωρίζει την αξία του και αυξάνει την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή του
 • αγαπά τον εαυτό του και αισθάνεται καλά χωρίς να υποκρίνεται
 • να βελτιώσει την επικοινωνία του και την αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα ή ομάδες
 • απόκτα τη δύναμη ώστε να μην επιστρέφει σε παλιά πρότυπα και συνήθειες.

Ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι που ακολουθούνται στο χώρο μας:

 • Συστημική
 • Υπαρξιακή
 • Gestalt
 • Συνθετική
 • Προσωποκεντρική
 • Συμπεριφοριστική
 • Γνωστική
 • Συμβουλευτική