ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία έχει σαν στόχο την:

 • κατανόηση
 • στήριξη των ατόμων
 • ψυχο-εκπαιδευτική καθοδήγηση
 • παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσης και διαχείριση κρίσεων
 • επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων
 • βελτίωση συμπτωμάτων
 • ίαση
 • αυτοπραγμάτωση
 • βελτίωση χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
 • ανακάλυψη νοήματων και εμπειριών
 • συστημική  τοποθέτηση μέσα στο περιβάλλον

Απευθύνεται σε άτομα, ομότιμες ομάδες, ζευγάρια, άλλες ομάδες, οικογένειες.

Πραγματοποιείται  μέσα από ατομικές συνεδρίες, τηλεφωνικές συνεδρίες,  συνεδρίες μέσω skype και ομαδικές συνεδρίες.