ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Εκπαίδευση στις Τεχνικές Συναισθηματικής Απελευθέρωσης EFT / Emotional Freedom Techniques

Επαγγελματική Εκπαίδευση 4D Dream Coaching®

Επαγγελματική Εκπαίδευση 4D Dream Coaching®

Θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στην Ψυχοθεραπεία – Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Φυσικές θεραπείες: Ανοιχτή διάλεξη

Αποφοίτηση 4D Dream Coaches

Θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στην Ψυχοθεραπεία – Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Η νοηματοδότηση της ζωής: Η αρχή που δεν έχει τέλος… Κύκλος βιωματικών σεμιναρίων 4 επιπέδων

Επαγγελματική εκπαίδευση στο 4D Dream Coaching®

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εταιρείες, φορείς και επαγγελματίες

Ο ρόλος του Θεραπευτή

ΝLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός)  Master Practitioner Certification Trainining

Διαχείριση άγχους

Χάραξη πορείας για επαγγελματικές αλλαγές

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP Practitioner ) με διεθνή πιστοποίηση

Η δύναμη της αλλαγής

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εταιρείες, φορείς και επαγγελματίες

Ανατροφοδότηση : ‘Eνα δώρο επικοινωνίας

”Πώς μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εκπαίδευση για τους οργανισμούς μας;” παίζοντας!

Πως μπορώ να πουλήσω περισσότερο σήμερα

Πως μπορώ να πουλήσω περισσότερο σήμερα

Αξιοποίηση Διαδικτυακών Εργαλείων στον Χώρο Εργασίας

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εταιρείες, φορείς και επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εταιρείες, φορείς και επαγγελματίες

Επιμορφωτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Σωματική Έκφραση για Εκπαιδευτικούς

Πως διαχειριζόμαστε τις αλλαγές στη ζωή μας;

Καλλιεργώντας την δημιουργικότητά μας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για διαιτολόγους και ψυχολόγους που αφορά στη Διαχείριση των Διατροφικών Διαταραχών

Μυστικά αποτελεσματικών πωλήσεων σε περιόδους κρίσης

Μυστικά αποτελεσματικών πωλήσεων σε περιόδους κρίσης

Μυστικά αποτελεσματικών πωλήσεων σε περιόδους κρίσης

Διαχείριση χρόνου και στόχοι

Μυστικά αποτελεσματικών πωλήσεων σε περιόδους κρίσης

Λεμφικό Μασάζ (Β’ Μέρος)

Σεμινάριο “Pregnant Massage”

Λεμφικό Μασάζ (Α’ Μέρος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ομαδική Ψυχοθεραπεία

Εκπαίδευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό