ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Ενδοεταιρική

Σε οποιοδήποτε εταιρικό περιβάλλον μπορεί να προκύψουν διαφορές μεταξύ των μελών του προσωπικού, καταγγελίες για παρενόχληση, συμβατικές διαφορές, αιτήματα αποζημιώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαφορές αυτές αφορούν εργαζόμενους που βρίσκονται σε διαρκή εργασιακή συνύπαρξη μέσα σε ένα δεδομένο οικονομοτεχνικό σύστημα, έτσι ώστε η διαμεσολάβηση να αποτελεί το κατάλληλο «εργαλείο» για την επίλυση των διαφορών τους.