ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Το Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας ολοκληρώνεται σε 30 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης.

Το σεμινάριο προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις:

 • στη λήψη και τη σημασία του ιστορικού (συνέντευξης)
 • στη σημασία των εργαστηριακών εξετάσεων και την κλινική τους αξιόλογηση
 • στην εκμάθηση και τον υπολογισμό των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και την αξιοποίησή τους
 • στην απόκτηση συμβουλευτικών δεξιοτήτων καιστην ενίσχυση της προσωπικής επαφής διαιτολόγου- διαιτούμενου με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής, την βελτίωση του επιπέδου υγείας και την αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς
 • στην εξοικείωση με τις ψυχολογικές συμπεριφορές που οδηγούν σε διατροφικές διαταραχές (βουλιμία- παχυσαρκία) και τη λήψη ψυχοσωματικού προφίλ
 • στην εκπαίδευση για μονάδες χειρουργικής της παχυσαρκίας (βαριατρική χειρουργική)
 • στη σημασία της παρακολούθησης του ασθενούς μέσα στα πλαίσια μίας πολυδύναμης ομάδας παχυσαρκίας (ιατρός – διαιτολόγος – ψυχολόγος)
 • στη διαιτολογία που είναι προσαρμοσμένη στο εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον (πχ. βαριατρικές ομάδες, χώροι μαζικής εστίασης, νοσοκομεία, σχολεία…κ.α.)
 • σε διατροφικά μοντέλα: Υποθερμιδικές δίαιτες. Δίαιτες με διαφορετική σύνθεση θρεπτικών συστατικών, κετογονικές δίαιτες, μονομερείς δίαιτες, κυκλικές δίαιτες, υγρές δίαιτες (formula), προζυγισμένες δίαιτες, διάφορες δίαιτες (Cambridge, Atkins, Stillman, Beverly Hills, Pritikin, Rotation, F-plan, optilast, κ.ά.)
 • στις αλλοιώσεις τροφίμων και τοξικολογία (τοξικές ουσίες, αλληλεπίδραση συστατικών κατά τη παρασκευή τροφίμων, επίδραση τοξικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό- συμπτώματα, τρόποι αποφυγής- προφύλαξη)
 • στη γνώση και τη δυνατότητα εφαρμογής των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας σε παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και σε παραγόμενα προϊόντα

Σε τι διαφέρει από άλλα σεμινάρια;

Στο σεμινάριο αυτό εκτός από τον βιωματικό του χαρακτήρα και την διαδραστικότητα του παρέχουμε :

 • εργαλεία σε ηλεκτρονική μορφή για άμεση χρήση (πίνακες υπολογισμού, πίνακες διαγνωστικών κριτηρίων, φυσιολογικές τιμές εξετάσεων, προτεινόμενες εξετάσεις για ασθενείς, μετρητικές μονάδες, κλίμακες αξιολόγησης διατροφικών διαταραχών, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών μέσω διατροφής)
 • Διαιτολογία στη πράξη μέσα από συμμετοχή και αυτοαξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευόμενου, αλλά και πραγματικού περιστατικού του εκπαιδευόμενου
 • Αξιολόγηση παχύσαρκου ασθενούς μέσα από παρουσία κλινικού περιστατικού στην αίθουσα διδασκαλίας