ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Coaching

Η εκπαιδευτική διεργασία για την προσωπική ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην αίθουσα ενός σεμιναρίου ή ενός μακροχρόνιου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το Coaching είναι η διεργασία ανάπτυξης προσωπικού, όπου το άτομο έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητές του μέσα από εμπειρίες που θα αποκτήσει υπό τη συνεχή ανατροφοδότηση, παρακολούθηση και καθοδήγηση του coach. Ο coach διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων και συμβάλει στην προσπάθεια του ατόμου να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Η σχέση που αναπτύσσεται οδηγεί το άτομο ακόμη πιο βαθιά στο «ποιος είσαι, πώς σε βλέπουν οι άλλοι και πώς θα φέρεις τα επιθυμητά αποτελέσματα». Τέτοιες σχέσεις διαρκούν συνήθως από έξι έως δώδεκα μήνες ή ακόμη περισσότερο.

Μέσα λοιπόν από μια προσεκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιθωρίων βελτίωσης του ανθρώπου καθορίζουμε μαζί τους στόχους της ανάπτυξης που είναι επιθυμητή. Ανάλογα με το αντικείμενο και τις ικανότητες στις οποίες κατευθύνονται οι στόχοι ανάπτυξης, το ρόλο του coach μπορούμε να αναλάβουμε εμείς ή κάποιο έμπειρο στέλεχος του οργανισμού που θα στηρίξουμε για να υλοποιήσει με επάρκεια το ρόλο αυτό. Μέσα από συναντήσεις εντοπίζουμε τα προβλήματα, ρυθμίζουμε τους επιμέρους στόχους και προγραμματίζουμε το σχέδιο δράσης που θα μας οδηγήσει στην επιτυχία.