ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Mentoring

Το Mentoring αποτελεί μια διεργασία που στηρίζει την εναρμόνιση του στελέχους με τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται. Συγκεκριμένα, απευθύνεται κυρίως σε νέα στελέχη που καλούνται είτε να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε έναν οργανισμό, είτε να αναλάβουν ένα νέο ρόλο στον οργανισμό που ήδη εργάζονται. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μέντορας βοηθάει το νέο στέλεχος να ανακαλύψει τις δυνατότητές του μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης. Συμβάλλει στον προσανατολισμό, τον ενστερνισμό του οράματος και την κινητοποίηση του νέου στελέχους.

Η διεργασία αυτή, βέβαια, δεν ωφελεί μόνο αυτόν που καθοδηγείται αλλά και τον Μέντορα, καθώς και ο ίδιος μπαίνει σε μια διαδικασία βελτιστοποίησης των συμπεριφορών και μεθόδων που αξιοποιεί στην εργασία του.

Έτσι, ωφελείται και ο οργανισμός, που υιοθετεί το θεσμό, από την ανάπτυξη του Mentor και του Mentee, καθώς και από τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.
Στην προσπάθεια της ομάδας ή της επιχείρησής σας να εδραιώσει το θεσμό του Mentoring μπορούμε μαζί να σχεδιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής του συστήματος. Επίσης μπορούμε να υποστηρίξουμε τους Μέντορες στην προσπάθειά τους, εκπαιδεύοντάς τους και συμβουλεύοντάς τους κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ρόλου τους.