ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

NLP

NLP (Neurolinguistic programming) – Νευρολωσσικός προγραμματισμός

Αν αναλύσουμε τον όρο Νευρογλωσσικός προγραμματισμός θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται:

Το συνθετικό “νευρο” αναφέρεται στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα,
η λέξη “γλωσσικός” αναφέρεται στην λεκτική και την μη λεκτική γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε,
η λέξη “προγραμματισμός” αναφέρεται στο μοναδικό τρόπο με τον οποίο συνδιάζονται όλα αυτά μαζί και δημιουργείτε η συμπεριφορά μας.

Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε γιατί ενεργούμε όπως ενεργούμε, πως σκεφτόμαστε, πως νιώθουμε, πως αντιλαμβανόμαστε τη ζωή και τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Στα σεμινάρια νευρογλωσσικού προγραμματισμού διδάσκονται οι βασικές δεξιότητες του νευρογλωσσικού προγραμματισμού και παρέχεται ενθάρρρυνη στους ανθρώπους ώστε να αναλάβουν δράση και να διαμορφώσουν τη ζωή τους.

Ο Νευρογλωσσικός προγραμματισμός θεωρείται:

  • η τέχνη της επικοινωνίας
  • το κλειδί της μάθησης
  • η εξήγηση της δικής μας συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς των άλλων
  • ο τρόπος για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας
  • ένα εγχειρίδιο ορθής χρήσης του εγκεφάλου μας και γνωριμία με περιοχές του εγκεφάλουμας που δεν γνωρίζουμε
  • εργαλείο να κατανοούμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε
  • είναι εργαλειοθήκη για την προσωπική και την οργανωσιακή αλλαγή

Η εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων, αφορά όλους όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το νευρογλωσσικό προγραμματισμό για τον εαυτό τους και την εργασία τους