ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

Η αξιοποίηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών σε κάθε πρόγραμμα που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αποτελεί κεντρικό άξονα της δουλειάς μας.

Με σεβασμό στις αρχές μάθησης ενηλίκων, οι εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούμε προάγουν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε δραστηριότητες (κυρίως ομαδικές) που τους βοηθούν να:

– ανακαλύψουν, να δημιουργήσουν και να παράγουν γνώση
– βιώσουν τέτοιες εμπειρίες, ώστε να εξετάσουν κριτικά τη στάση και τη συμπεριφορά τους
– αναπτύξουν τη σκέψη τους , καθώς και τον κριτικό στοχασμό

Μαζί με εσάς  σχεδιάζουμε λύσεις που:

• ικανοποιούν τις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης, καθώς αφορούν τη δική σας επιχείρηση ή  επαγγελματικό κλάδο
• υποστηρίζουν την εφαρμογή της στρατηγικής που έχετε επιλέξει
• ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα των θέσεων που κατέχουν τα στελέχη της επιχείρησής σας στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της υπεραξίας των συμμετεχόντων