ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Αλλαγή Καριέρας – Επαναπροσανατολισμός Ενηλίκων

Ο επαναπροσανατολισμός αφορά ενήλικες που το επάγγελμά τους δεν ανταποκρίνεται πια στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές και μελέτες , την επόμενη 50ετία , άνθρωποι με προσανατολισμένες  εγκύκλιες σπουδές , θα αναγκαστούν λόγω κορεσμού, κοινωνικών αλλαγών αλλά  και ανάπτυξης της τεχνολογίας να αλλάξουν καριέρα ή επάγγελμα 2 εώς και 3 φορές. Μέσα από μια συμβουλευτική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση προσωπικών του χαρακτηριστικών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ο ενήλικας μπορεί να δει το επάγγελμα που του ταιριάζει, να αποκτήσει ένα σαφή επαγγελματικό στόχο και να προχωρήσει μαζί με τον σύμβουλο στις απαραίτητες δράσεις έτσι ώστε να βρει την κατάλληλη θέση εργασίας. Στο τέλος της διαδικασίας ο σύμβουλος βοηθά και υποστηρίζει το άτομο στη σύνταξη βιογραφικού, τον προετοιμάζει για τη συνέντευξη με τους εργοδότες καθώς και στον τρόπο δημιουργίας δικτύου επαφών που θα τον βοηθήσουν σε μια αποτελεσματική αναζήτηση θέσης εργασίας.