ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Σχολικός (Εφήβων)

Μέσα σ’ένα στάδιο συγκρούσεων οι έφηβοι καλούνται να πάρουν μια πολύ σημαντική απόφαση για την υπόλοιπη ζωή τους, καλούνται να αποφασίσουν για την επαγγελματική τους ζωή.

Μέσα στην αναδιοργάνωση του διαπροσωπικού τους κόσμου, οι έφηβοι καλούνται να συνθέσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να μπουν σε μια διαδικασία να αναλύσουν και να αποφασίσουν τον επαγγελματικό τομέα στον οποίο μελλοντικά θα επενδύσουν και θα προσπαθήσουν να αναπτυχθούν σε αυτόν.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποσκοπεί στο να βοηθήσει το μαθητή να επιλέξει το σωστό επάγγελμα σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει ή που μπορεί να αναπτύξει, τα ενδιαφέροντά του, τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία ο έφηβος συνθέτει το επαγγελματικό του προφίλ μέσα από τη διερεύνηση των προσωπικών του χαρακτηριστικών, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, των αξιών και των ενδιαφερόντων του και το συνδυάζει με τα επαγγέλματα της αγοράς εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης του κάθε επαγγέλματος.

Έτσι επιτυγχάνεται ένας από τους δύο πρωταρχικούς στόχους του επαγγελματικού προσανατολισμού που είναι να βοηθήσει τον έφηβο να λάβει αποφάσεις και να κάνει επιλογές που σχετίζονται με το μέλλον του και την καριέρα του και που θα τον επηρεάσουν θετικά στην επαγγελματική του αποκατάσταση.

Ο δεύτερος και κυρίαρχος στόχος του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι να βοηθήσει τον έφηβο να μάθει τη διαδικασία του «πώς επιλέγω» και «πώς παίρνω απόφαση» για το «ποιό επάγγελμα θ’ ακολουθήσω». Η μεθοδολογία αυτή θα βοηθήσει και στην μετέπειτα πορεία της επαγγελματικής ζωής του ατόμου, όταν ξαναβρεθεί αντιμέτωπος με παρόμοια επαγγελματικά διλήμματα και αποφάσεις.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός παρέχεται μέσα από μια σειρά  ατομικών ή ομαδικών συναντήσεων, στις οποίες εφαρμόζονται βιωματικές ασκήσεις, δίνονται ερωτηματολόγια και υπάρχει διάλογος τόσο με το μαθητή όσο και με τους γονείς.

Το πρόγραμμα, απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου και ολοκληρώνεται είτε σε πέντε ομαδικές συναντήσεις, είτε σε τρεις προσωπικές συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών.