ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Εκπαίδευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι  διάρκειας 30 ωρών.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς…)  που επιθυμούν να ασχοληθούν ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε μαθητές ή σε ενήλικες (επαναπροσανατολισμός).