ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Λογοθεραπεία

Τί είναι Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας (λεκτικής και μη), λόγου, ομιλίας, φωνής και μάσησης. Στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό και στο σχολικό περιβάλλον.

Ο ρόλος του Λογοπεδικού

Ο Λογοθεραπευτής ακολουθεί μία σειρά δοκιμασιών, για να αναλύσει και να αξιολογήσει την επικοινωνία, τη γλωσσική και τη φωνολογική ανάπτυξη του παιδιού. Το λογοθεραπευτικό πρόγραμμα, στοχεύει στην ενίσχυση των υπαρχόντων δεξιοτήτων και στην δημιουργία νέων, ώστε να υπάρχει βελτίωση και αποκατάσταση των διαταραχών. Παράλληλα με τη θεραπεία του παιδιού, ο Λογοθεραπευτής ενημερώνει και εκπαιδεύει τους γονείς ώστε να υποστηρίζουν την επικοινωνία του παιδιού και τις λογοθεραπευτικές ασκήσεις στο σπίτι. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαταραχών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του παιδιού, ο Λογοθεραπευτής συνεργάζεται με ειδικούς άλλων ειδικοτήτων, όπως γιατροί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές ειδικοί παιδαγωγοί και εργοθεραπευτές.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία:

Θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε ένα λογοθεραπευτή, εάν το παιδί σας παρουσιάζει κάποια από τις παρακάτω δυσκολίες :

Γλωσσικές Δυσκολίες

 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει εντολές και οδηγίες.
 • Δυσκολεύεται να βάζει λέξεις μαζί και να σχηματίζει προτάσεις.
 • Δυσκολεύεται να βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις που χρειάζεται για να εκφραστεί προτάσεις του.
 • Δυσκολεύεται να παίρνει μέρος σε μία συζήτηση.
 • Δυσκολεύεται στη διήγηση απλών και πρόσφατων γεγονότων.
 • Κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη.
 • Δυσκολεύεται να ξεκινήσει και να διατηρήσει μια συζήτηση.

Αρθρωτικές/Φωνολογικές Δυσκολίες (Καθαρότητα Ομιλίας):

 • Δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους
 • Μπερδεύει τους ήχους σε μία λέξη.
 • Δυσκολεύεται να μιμηθεί συγκεκριμένους ήχους .
 • Παραλείπει ήχους ή/και συλλαβές από τις λέξεις.

Δυσκολίες στη Ροή της Ομιλίας (τραυλισμός):

 • Επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους.
 • Κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους .
 • Δυσκολεύεται να ξεκινήσει τη φράση του.
 • Επιμηκύνει συλλαβές ή ήχους.

Διαταραχές επικοινωνίας εξαιτίας νευρολογικών διαταραχών

 • Εγκεφαλική παράλυση.
 • Επιληψία
 • Εγκεφαλικές τραυματικές κακώσεις
 • Εκφυλιστικές νευρολογικές παθήσεις

Διαταραχές επικοινωνίας εξαιτίας συνδρόμου.

 • Σύνδρομο Down,
 • Σύνδρομο Prader-Willi
 • Σύνδρομο Pierre-Robin
 • Σύνδρομο Williams κ.α.
 • Διαχυτες Διαταραχές Επικοινωνίας
 • Αυτισμός