ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Οικογενειακού Προγραμματισμού

Ο οικογενειακός προγραμματισμός περιλαμβάνει:

  • θεραπεία ζεύγους
  • σχέσεις γονέων και παιδιών
  • μεγάλες αλλαγές στην οικογένεια
  • μέλος της οικογένειας με ασθένεια
  • αντιμετώπιση απωλειών
  • παρεμβάσεις τρίτων