ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Ομάδες Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών

Στις ομάδες ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών οι εκπαιδευτικοί με βιωματικό τρόπο, μπορούν

 -μεταξύ άλλων-  να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους και να μάθουν καινούριες,

 να μάθουν να χειρίζονται αποτελεσματικότερα δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια

επιτέλεσης του ρόλου τους και να μοιράζονται εμπειρίες και προβληματισμούς.

 Με αυτό τον τρόπο μπορούν να γίνουν αποτελεσματικότεροι και να νιώθουν μεγαλύτερη

 ικανοποίηση από την άσκηση του λειτουργήματός τους.