ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Συμβουλευτική Γονέων

Στις ομάδες Γονέων, μέσα από βιωματικούς τρόπους μάθησης και αλληλεπίδρασης, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο πώς μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέση με τα παιδιά τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά και λειτουργικά στα πλαίσια του πιο υπεύθυνου ρόλου που έχουν αναλάβει, του γονεϊκού τους ρόλου.

Οι ομάδες απευθύνονται σε γονείς ή σε άτομα που σκοπεύουν να γίνουν γονείς.

Η θεματολογία ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων που αποτελούν την ομάδα, καθώς και στις ηλικίες των παιδιών τους.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα: 12 άτομα.