ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Τεστ Προσωπικότητας

Η αξιολόγηση και τα τεστ που εφαρμόζουμε είναι αξιόπιστα και προέρχονται από συνεργασίες μας με διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια σταθμισμένα στο γενικό πληθυσμό και σε κλινικές περιπτώσεις.

Ενα τεστ προσωπικότητας πορεί να αποτελέσει πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια ενός καλά εκπαιδευμένου ψυχολόγου αρκεί πάντα να λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία του ατόμου -μετά από συνέντευξη- όπως: ενεργοί στρεσογόνοι παράγοντες, περιβάλλον και ιστορικό.

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκύψουν σοβαρά σφάλματα στην ερμηνεία.

Επίσης, επειδή η στόχευση των περισσότερων ερωτήσεων είναι προφανής, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ όψιν τα δεδομένα των δεικτών εγκυρότητας, καθώς συχνά τα άτομα προσποιούνται ότι είναι είτε καλύτερα, είτε χειρότερα απ ότι ισχύει στην πραγματικότητα.

Μπορούν να διεξαχθούν για προσωπική χρήση, επαγγελματική αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και κλινική αξιολόγηση.