ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Αυτογνωσίας – Προσωπικής Ανάπτυξης

Η ομάδα αυτογνωσίας απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

Η ομάδα, ως μικρογραφία της κοινωνίας, μπορεί να βοηθήσει το άτομο να δει τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους και να κατανοήσει τον τρόπο που αλληλεπιδρά μαζί τους.

Η ανταλλαγή και το μοίρασμα εμπειριών, σκέψεων και συναισθημάτων οδηγεί τα μέλη της ομάδας να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη κοινών προβλημάτων και δυσκολιών και να προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη.

Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας, σεβασμού, αποδοχής και εμπιστοσύνης, το οποίο διευκολύνει το κάθε άτομο να γνωρίσει και να εξελίξει τον εαυτό του.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα αυτογνωσίας στηρίζει το άτομο να:
  • αποκτήσει επίγνωση και κατανόηση των δικών του σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών
  • αναγνωρίσει και να ενισχύσει τα θετικά του χαρακτηριστικά
  • εκφράσει και να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του
  • διερευνήσει και να διαχειριστεί δυσκολίες σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο (εργασία, οικογένεια, ανθρώπινες σχέσεις κ.α.)
  • καλλιεργήσει δεξιότητες επικοινωνίας
  • θέσει στόχους προσωπικής αλλαγής
  • βελτιώσει την αυτοεικόνα και αυτοπεποίθησή του