ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Ομάδα Συνεχιζόμενης Υποστήριξης Διατροφικών Υποτροπών

Η ομάδα Συνεχιζόμενης υποστήριξης διατροφικών υποτροπών απευθύνεται:

  • Σε όσους βρίσκονται σε φάση κρίσης ή σε διαδικασία σημαντικών αλλαγών στη ζωή τους.
  • Σε πρώην μέλη ομάδων πρόληψης διατροφικών υποτροπών.
  • Σε όσους επιθυμούν στήριξη για σημαντικά θέματα (διαπροσωπικές σχέσεις, εργασία).
  • Συνεχιζόμενη στήριξη μετά το πέρας ατομικής θεραπευτικής διαδικασίας.